Avda. Alemanya, 4 · 07003 Palma

Nous permisos per tenir cura de fills i convivents

Publicats al BOE (Reial Decret Llei 5/2023, de 28 de juny)

Permisos retribuïts:

  • Cinc dies a l’any per tenir cura d’un familiar en cas d’accident o malaltia greu, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que necessiti repòs. Permís que anteriorment era de 2 dies i ara passa a ser de 5 dies.
  • Dos dies per mort del cònjuge, parella de fet o parents fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, ampliables quan requereixi desplaçament.
  • Permís per hores amb un màxim de l’equivalent de quatre dies anuals per motius familiars urgents.
  • Permís de 15 dies naturals pel registre de parelles de fet.

Permisos no retribuïts:

  • Permís de fins a vuit setmanes per tenir cura de fill/a o menor acollit per més d’1 any. Podrà sol·licitar-se fins que el menor faci 8 anys.
Compartir

També et pot interessar