Avda. Alemanya, 4 · 07003 Palma

Avís Legal

1. DADES IDENTIFICATIVES

En compliment del Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril del 2016 i la llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i de Garantia dels Drets Digitals , es reflecteixen les dades següents: L’empresa titular del present domini web tramitpalma.com és:

Tramit Palma de Mallorca, S.L
CIF B16519704
Via Alemanya, 4 07300 Palma (Illes Balears)
Correu electrònic de Protecció de Dades: info@tramitpalma.com.
Inscrita al Registre mercantil de Palma de Mallorca, Tom 2707, Foli 18, Full PM-81383.

2. USUARIS

L’accés i/o ús d’aquest portal o lloc web us atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d’Ús reflectides en aquest avís. Les condicions són aplicables independentment de les condicions generals de contractació que, si s’escau, resultin de compliment obligat. En tot cas, per a qualsevol fi específic es demanarà el seu consentiment exprés.

3. ÚS DEL PORTAL

La nostra web proporciona l’accés a informacions, serveis, programes o dades (d’ara endavant passarem a anomenar-los com “els continguts”) a Internet pertanyents a Tramit Palma de Mallorca, S.L o als seus llicenciants als quals el
l’USUARI pugui tenir accés.

El USUARIO asume la responsabilidad del correcto uso del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita sobre les seves dades. Com a conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer-ne un ús diligent, ètic i confidencial. L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com ara serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que s’ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no utilitzar-los per :

  • Incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i l’ordre públic;
  • Difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans
  • Provocar danys als sistemes físics i lògics del propietari, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats.
  • Intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic daltres usuaris i modificar o manipular els seus missatges. El propietari del portal es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, a parer seu, no resultessin adequats o convenients per a la seva publicació. En qualsevol cas, el propietari del portal no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats o altres eines de participació.

4. PROTECCIÓ DE DADES

L’ús de les dades personals està definida sobre la base del Reglament General de Protecció de dades i la normativa espanyola vigent. Per tal d’aconseguir la màxima transparència i sobre la base de la nostra política proactiva us informem:

Per què sol·licitem les seves dades?

Tramit Palma de Mallorca, S.L, informa al client que el tractament de les dades es realitza amb les següents finalitats: dur a terme totes les gestions relacionades, a, contractació i prestació de serveis d’assessoria empresarial a l’empresa a la qual pertany o en el seu cas a l’interessat que ho sol·liciti. Així com atendre i contestar les comunicacions rebudes i les de prospecció comercial per mantenir informat els usuaris d’eventuals promocions.

Quin tipus de dades demanem?

Dades personals corresponents a la seva pròpia identitat i que siguin adequades, pertinents, actuals, exactes i veritables. A aquest efecte, l’usuari serà l’únic responsable davant de qualsevol dany, directe i/o indirecte que causi a tercers oa Tramit Palma de Mallorca, S.L, per l’ús de dades personals d’una altra persona, o les dades personals pròpies quan siguin falses, errònies, no actuals, inadequades o impertinents. Igualment l’usuari que utilitzi les dades personals d’un tercer, respondrà davant aquest de l’obligació d’informació establerta a l’RGPD per a quan les dades de caràcter personal no hagin estat demanades del mateix interessat, i/o de les conseqüències de no haver-lo informat.

Com es recullen?

Ús de formularis per a la recollida de dades personals. Als formularis de contacte existents a la web, on es recullen dades de caràcter personal, l’usuari haurà de consentir de manera expressa i amb caràcter previ a l’enviament dels mateixos, l’acceptació i coneixement de la política de privadesa mitjançant l’emplenament del check « he llegit i accepto la política de privadesa»ia
el contingut del qual podrà tenir accés mitjançant l’enllaç adjunt que li remetrà el present avís legal. Si el camp check no és marcat per l’usuari, no es realitzarà l’enviament de les dades contingudes en aquests formularis.

Ús compartit amb tercers:

Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. No estan previstes les transferències de dades a tercers països.

Drets:

Teniu dret a accedir a les vostres dades, rectificar-les, suprimir-les, limitar-les i oposar-vos al vostre tractament en qualsevol moment, també podeu retirar el consentiment prestat i reclamar davant l’autoritat de control ( Agència Espanyola de protecció de Dades c/ Jorge Juan nº6 28001 Madrid). Per a l’exercici dels vostres drets disposa d’un canal directe amb la nostra empresa a l’email de Protecció de Dades info@tramitpalma.com ia l’adreça postal Avda. Alemanya, 4 07003 Palma (Illes Balears) indicant a l’assumpte “Protecció de dades”).

Així mateix, Tramit Palma de Mallorca, S.L informa que dóna compliment a la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i us sol·licitarà el vostre consentiment al tractament del vostre correu electrònic amb fins comercials en cada moment.

5. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El propietari per si mateix o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en aquesta (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes dordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.).

Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de Tramit Palma de Mallorca, S.L.
L’USUARI es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de Tràmit Palma de Mallorca, S.L. Podreu visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del vostre ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’USUARI haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de tramitpalma.com

6. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

Tramit Palma de Mallorca, S.L no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, manca de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

7. MODIFICACIONS

Tramit Palma de Mallorca, S.L es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions
que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través d’aquesta com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats al seu portal.

8. ENLLAÇOS

En cas que a tramitpalma.com es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas Tràmit Palma de Mallorca, S.L assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervincles o altres llocs d’Internet. En cas d’usar els enllaços preguem que accediu a la política de privadesa i avís legal de la pàgina visitada.
Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap mena d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

9. DRET D’EXCLUSIÓ

Tràmit Palma de Mallorca, S.L es reserva el dret de denegar o retirar l’accés a portal i/o als serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin aquestes Condicions Generals d’Ús.

10.GENERALITATS

Es perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

11. MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA

Tràmit Palma de Mallorca, S.L podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen.
La vigència de les condicions esmentades anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins a degudament publicades. que siguin modificades per altres.

12. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre Tràmit Palma de Mallorca, S.L i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà a l’autoritat pertinent.